2.1.5. Дискусионна сесия – Интервенционална рентгенология
Модератори: Ст. Сираков, М. Тотев

Тема Лектор Време (мин.)
1.Percutaneus treatment of liver hydatid kystsOkan Akhan

Обсъждане

Дискусионна сесия – Интервенционална рентгенология
XVIII национален конгрес на БАР: 27.09.2019 Петък

September 27, 2019
17:00 - 18:00

Място: Зала 2

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW