2.2.1. Сесия образна диагностика на гърдата
Модератори: В. Иванов, Л. Трифонов

ТемаЛекторВреме (мин.)
1.Съвременното място на интервенционалните техники под US и мамографски контрол при заболяванията на млечните жлези. Обработка на резултати от 750 биопсииЙ. Спирдонов20
2.Еластографски промени при малигнени лезии на гърдатаВ. Иванов20
3.US , MG, MRI образи при проследяване на болни след органосъхраняваща операция и IORT при ранен рак на млечната жлеза Й. Спирдонов15
4.Междинни данни от приложението мамография с венозен контраст в корелация с други образни методи клинико-патологични находкиВ. Йорданов15
5.СТ позиция на скениране на гръден кош при рак на гърдата за определяне ангажираността на гръдната стена от карцином при невъзможност за MRIЙ. Спирдонов10

Обсъждане

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW