1.1.3. Интердисциплинарна сесия – 85 мин
Модератори: Р. Георгиев, Б. Балев

ТемаЛекторВреме (мин.)
1.Рак на шийката на матката:
− Стадиране на рака на шийката на матката с образните методиБ. Балев20
− Лъчелечение на рака на шийката на маткатаВ. Първанова20
− Позицията на АГ специалиста Е. Ковачев15
2.Какво може и какво не може изкуствения интелектР. Георгиев30

Обсъждане

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW