2.1.3. Сесия лъчелечение II
Модератори: Т. Хаджиева, Е. Енчева

ТемаЛекторВреме (мин.)
1.Томотерапия при повторно лъчелечение на тумори в областта на главата и шиятаИ. Михайлова15
2.Следоперативно лъчелечение при ларингеален карцином – лечебни резултатиД. Кацаров10
3.Лъчелечение с едновременна химиотерапия при локорегионално авансирал недребноклетъчен карцином – различни режими и поносимостЕ. Енчева20
4.Прогностични биомаркери предсказващи отговора към неоадювантно лъчелечение, съчетано с химитерапия при ректален карциномРадева15

Обсъждане

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW