26.09.2019 Четвъртък

08:00 - 18:15Предконгресен Курс European School of Radiology – ESOR
Read more »
18:30 - 20:00Официално откриване
Зала 1Read more »
20:00 - 22:00Коктейл "Добре дошли"
Read more »

27.09.2019 Петък

08:00 - 09:30Пленарнa сесия ESR
Зала 1Read more »
08:00 - 09:30Сесия лъчелечение I
Зала 2Read more »
10:00 - 12:45Workshop Софарма Трейдинг - мамография
Зала 3Read more »
10:00 - 11:30Интердисциплинарна сесия и Сателитен симпозиум Siemens
Зала 1Read more »
10:00 - 12:45Showroom Фирма Vega Medical
Зала 4Read more »
10:30 - 12:30Сесия нуклеарна медицина I
Зала 2Read more »
11:45 - 12:45Сателитен симпозиум – Bracco
Зала 1Read more »
12:45 - 14:00Обяд
Read more »
14:00 - 15:30Интердисциплинарна сесия
Зала 1Read more »
14:00 - 15:00Сесия лъчелечение II
Зала 2Read more »
14:00 - 17:45Workshop Софарма Трейдинг - мамография
Зала 3Read more »
14:00 - 17:45Showroom Фирма Vega Medical
Зала 4Read more »
15:30 - 16:30Интердисциплинарна сесия
Зала 2Read more »
16:00 - 17:30Интердисциплинарна сесия
Зала 1Read more »
17:00 - 18:00Дискусионна сесия – Интервенционална рентгенология
Зала 2Read more »
18:30 - 20:00Общо събрание на Българската асоциация по радиология
Зала 1Read more »
20:00 - 22:00Гала вечеря
Read more »

28.09.2019 Събота

08:30 - 10:30Сесия неврорентгенология II и Сателитен симпозиум Софарма Трейдинг
Зала 1Read more »
09:00 - 10:30Сесия образна диагностика на гърдата
Зала 2Read more »
09:00 - 12:00Showroom Фирма Vega Medical
Зала 4Read more »
10:00 - 12:00Radiology Together
Зала 3Read more »
10:45 - 11:45Сателитен симпозиум - Roche
Зала 1Read more »
10:45 - 12:15Сесия рентгенови лаборанти I
Зала 2Read more »
11:45 - 13:00Обяд
Read more »
13:00 - 15:00Сесия абдоминална образна диагностика
Зала 2Read more »
13:00 - 15:00Сесия образна диагностика в педиатрията и акушерството
Зала 1Read more »
13:00 - 17:00Showroom Фирма Vega Medical
Зала 4Read more »
13:30 - 15:00Рентгенови лаборанти II
Зала 3Read more »
15:00 - 16:00Кафе пауза с обявяване на резултатите от загадките и награждаване на победителите
Read more »
15:30 - 17:45Сесия сърдечно-съдова образна диагностика
Зала 1Read more »
16:00 - 17:30Сесия мускулоскелетна образна диагностика, глава и шия
Зала 2Read more »
БАР конгрес 2019

FREE
VIEW