Доц. д-р Станимир Сираков завършва медицина през 2009 год. в МУ-София. Веднага след завършването си започва работа като ординатор в отделението по „Компютърна и магнитно-резонансна томография“ към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.Доц. д-р Сираков е един от малкото лекари в страната, извършващи високоспециализирани животоспасяващи интервенционални интракраниални процедури като „койлиране“ на мозъчни аневризми и облитериране на мозъчни и гръбначно-мозъчни артериовенозни малформации, както и минимално инвазивно лечение на злокачествени заболявания на черен дроб, бъбреци, пикочен мехур и други органи.
Доц. д-р Сираков пръв въвежда в България ендоваскуларното лечение на артериовенозни малформации. Само за 2018 година, заедно с екипа си от Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, има извършени 29 операции на артериовенозни малформации.
•От 2010 година – след успешно положен изпит е специализант по Образна диагностика в Медицински университет – София;
•Част е от екипа по „Образна диагностика“ в Аджибадем Сити Клиник;Доц.
•д-р Станимир Сираков е председател на Българското дружество по интервенционална рентгенология;
•Станимир Сираков е доцент към Катедрата по образна диагностика на МУ-София;Ръководител на Референтния център по мозъчно-съдови заболявания към УМБАЛ Св. Иван Рилски;
•Ръководител на сектор „Интервенционална рентгенология“ в отделението по образна диагностика в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София.
Специализира интервенционална неврорентгенология при:
•Prof. Peter Bosnjakovich, Клиника по Рентгенология, Медицински Университ – Ниш, Сърбия;
•Prof. Jaques Moret, University Hospital Beaujon – Париж, Франция;
•Проф. Шарбел Монайе, Университетска болница – Лимож, Франция;
Доц. д-р Сираков е първият български рентгенолог с диплома от European Boаrd of Neurointervention (EBNI) – Европейския борд по нервоинтервенции, която му дава право да практикува като невро-рентгенолог в цяла Европа;
Участва в редица Национални и Международни конференции и обучителни курсове в различни области на Образната диагностика;Има редица научни публикации в наши и чужди научни списания;Участва в авторския колектив на едно ръководство по Образна диагностика.
Езици: английски, немски.
Членува в: Европейска Асоциация по Радиология (ESR).

Станимир Сираков

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW