Доц. д-р Павел Христов Бочев, д.м. е роден 24/12/1976г. в гр. Варна. Завършва средно образование в Езикова гимназия „Екзарх Йосиф” – гр.Ловеч през 1995г. Висше медицинско образование придобива в МУ-Варна, през 2001г, където се дипломира с пълно отличие, като първенец на випуска. През 2006г придобива специалност по Нуклеарна медицина. Защитава образователно-научна степен „доктор” през 2011г. Хабилитиран е за „доцент” през 2013г. От 2002г и до момента работи в клиника по Нуклеарна медицина към МБАЛ Света Марина-Варна и катедра по Образна диагностика и лъчелечение към медицински университет Варна. През периода 2013/2014 е началник –клиника. Заместник-председател на Българското дружество по Нуклеарна медицина, национален делегат към Европейската асоциация по Нуклеарна медицина (мандат до 2017г). През 2014г е национален консултант по Нуклеарна медицина към МЗ. Участва в екипа, въвел в България позитроно-емисионната томография с компютърна томография (РЕТ/СТ), както и в инсталирането и първия в страната циклотрон. Въвежда за първи път в България редица диагностични тестове и процедури – комбиниран протокол за оценка на миокарден виталитет, софтуерна корегистрация на мултимодални образи и др. Притежава богат клиничен и преподавателски опит. Носител на награда „Варна”2014 за колектив , като ръководител на екипа , въвел в експлоатация и рутинна практика циклотронния комплекс. Носител на награда “Дарзалас” на за 2015г, за принос в Българската клинична онкология.
Има над 50 пълнотекстови публикации в областта на нуклеарната медицина и повече от 30 участия в международни форуми с публикувани резюмета. Практическите и научно-практическите интереси са в областта на РЕТ/СТ (лимфоми, гинекологични неоплазми, тумори на глава и шия, невроонкология) и радионуклидната терапия при заболявания на щитовидната жлеза.
Член е на Българско дружество по Нуклеарна медицина (заместник- председател) и Европейска асоциация по Нуклеарна медицина (ЕANM- национален делегат).

Павел Бочев

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW