Магдалена Николаева Белянова e редовен докторант към Катедра Образна диагностика към Медицински Университет – София и лекар-специализант към Клиника по Образна Диагностика на УМБАЛ „Александровска“.
e-mail: mm.belyanova@abv.bg

Магдалена Белянова

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW