Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н. – ръководител на Втора клиника по нервни болести в УМБАЛ „Св. Марина” Варна, преподавател в катедрата по „Неврология и невронауки” в МУ-Варна и национален консултант по нервни болести.

Силва Андонова

Categories:

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW