Момче на 11м. с изоставане в нервно-психичното развитие, се представя с парциални пристъпи с вторична генерализация.
Родено от 1-ва, нормално протекла бременност чрез Цезарово сечение 1 седмица преди ВТР, поради високо тегло на плода.
Нормална ТФЕ на 4м. Лекувано за рахит.

Моля, отговорете на следните въпроси:

6.1. Кой е абнормният орган?
6.2. Каква е предполагаемата диагноза?
6.3. Посочете диференциална диагноза (опция):
6.4. Коментар (опция):
Вашият имейл
Вашето име
БАР конгрес 2019

FREE
VIEW