24 годишен мъж с оплаквания от прогресивна болна в кръста, до степен нарушаваща нощния му сън. Нормални лабораторни показатели

Моля, отговорете на следните въпроси:

5.1. Кой е абнормният орган?
5.2. Каква е предполагаемата диагноза?
5.3. Посочете диференциална диагноза (опция):
5.4. Коментар (опция):
Вашият имейл
Вашето име
БАР конгрес 2019

FREE
VIEW