Жена на 29 г с характерна клинико-лабораторна картина и дългогодишна анамнеза

Моля, отговорете на следните въпроси:

2.1. Кой е абнормният орган?
2.2. Каква е предполагаемата диагноза?
2.3. Посочете диференциална диагноза (опция):
2.4. Коментар (опция):
Вашият имейл
Вашето име
БАР конгрес 2019

FREE
VIEW