Отговори се приемат до края на деня (27.09.2019)!

На конференцията ще бъде дадена награда от 100 лв. за най-добре представен интересен случай.

1. Случай 1: Мъж на 40 г. с остра коремна болка от 24 часа, съпроводена с гадене, повръщане и липсваща дефекация. Придружаващи заболявания: ЗД тип 2, на инсулинолечение, лош контрол.
2. Случай 2: Жена на 29 г. с характерна клинико-лабораторна картина и дългогодишна анамнеза.
3. Случай 3: Мъж на 81 г. с температура, кашлица и епилептични припадъци.
4. Случай 4: Мъж на 43 г. с вродено генетично заболяване.
5. Случай 5: 24 годишен мъж с оплаквания от прогресивна болна в кръста, до степен нарушаваща нощния му сън. Нормални лабораторни показатели.
6. Случай 6: Момче на 11м. с изоставане в нервно-психичното развитие, се представя с парциални пристъпи с вторична генерализация. Родено от 1-ва, нормално протекла бременност чрез Цезарово сечение 1 седмица преди ВТР, поради високо тегло на плода. Нормална ТФЕ на 4м. Лекувано за рахит.
7. Случай 7: Жена 64 г., васкуларни дребно петнисти лезии по гърба на ръцете и стъпалата, затруднено преглъщане, синдром на Рейно.

БАР конгрес 2019

FREE
VIEW